Toestemming voor omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning, Bongardweide 20, 5991NN Baarlo

Bekendmaking voor omgevingsvergunning in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsbaarlo.nl op: 6-3-2024

  1. Bekendmakingen baarlo
  2. Toestemming voor omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning, Bongardweide 20, 5991NN Baarlo

omgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente Peel en Maas heeft op 1 maart 2024 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het omzetten van een bedrijfswoning naar plattelandswoning op de locatie Bongardweide 20, 5991NN Baarlo. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000116. Het besluit betreft de volgende onderdelen: •handelen in strijd met de ruimtelijke regels Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 maart 2024 gedurende 6 weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. Wilt u deze inzien dan dient u hiervoor een afspraak te maken met de medewerkers van de Frontoffice van team Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid. De stukken zijn ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.OMG0167-VG01 Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door. Als we er niet uitkomen, kunt u een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 2 maart 2024 en bedraagt 6 weken. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen het bezwarentermijn indient. Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij de rechtbank Roermond via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de hiervoor genoemde site voor de precieze voorwaarden. Meer informatie? Voor verdere informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.

Unknown

 Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Baarlo. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.