GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Koesdonkerveldweg 9a en Koesdonkerveldweg ongenummerd Baarlo

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsbaarlo.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Baarlo
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Koesdonkerveldweg 9a en Koesdonkerveldweg ongenummerd Baarlo

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Koesdonkerveldweg Baarlo Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Baarlo

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerpbestemmingsplan ‘Koesdonkerveldweg 9a en Koesdonkerveldweg ongenummerd Baarlo‘ ter inzage ligt. Inhoud bestemmingsplan Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het wijziging van de bestemming ‘Wonen’ naar ‘Bedrijventerrein-1’ voor de locatie Koesdonkerveldweg 9a, waarbij een voorwaardelijke sloopverplichting is opgenomen voor de woning. Voor de locatie Koesdonkerveldweg ongenummerd (tussen 14 en 18) wordt de bestemming gewijzigd van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’.Termijn van inzage Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 december 2023 gedurende 6 weken ter inzage.Inzien bestemmingsplanHet ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:•Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0321-ON01;•Op verzoek op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente.Indienen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplanTijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de raad van de gemeente van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met Bas Zelen. VragenVoor meer informatie neemt u contact op met Bas Zelen of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.Panningen, 21 december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Baarlo. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.