GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan Kuukven 3-4-5 Baarlo

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsbaarlo.nl op: 22-2-2024

  1. Bekendmakingen Baarlo
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan Kuukven 3-4-5 Baarlo

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de gemeenteraad van Peel en Maas in de openbare raadsvergadering van 6 februari 2024 het bestemmingsplan ‘Kuukven 3-4-5 Baarlo’ heeft vastgesteld. Inhoud bestemmingsplan Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied aansluitend aan de kern, in het buitengebied van Baarlo. Het gebied grenst aan de Raayerveldlaan en Heierhof en de tussenliggende agrarische gronden. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een groene, klimaat adaptieve woonwijk met 117 woningen mogelijk. Inzien bestemmingsplanHet vastgesteld bestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:•Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0311-VG01;•Op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl;•Op verzoek op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente. Wilt u deze inzien dan dient u hiervoor een afspraak te maken met de medewerkers van de Frontoffice van team Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid.Beroepstermijn De beroepstermijn loopt van 22 februari 2024 tot en met 3 april 2024.Beroep instellen Bent u belanghebbende of heeft u een zienswijze ingediend? Dan kunt u, als u het niet eens bent met het plan, gedurende de genoemde termijn beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.Crisis en herstelwet Op dit besluit is onder andere Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.Dit betekent dat u in het beroepschrift de beroepsgronden gericht tegen het besluit moet opnemen.Het beroep wordt niet- ontvankelijk verklaard indien de beroepsgronden niet binnen de beroepstermijnvan zes weken zijn ingediend.Verzoek om voorlopige voorziening Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening (lees: schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via telefoonnummer (070) 426 4426.Inwerkingtreding bestemmingsplanHet bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.VragenVoor meer informatie neemt u contact op met Mandy van Kroonenburgh, of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.Panningen, 21 februari 2024

Unknown

 Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Baarlo. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.