STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Glastuinbouwgebied Tangbroek’ in Baarlo, Peel en MaasInhoud bestemmingsplanTermijn van inzageInzien bestemmingsplanIndienen zienswijzeVragen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsbaarlo.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen baarlo
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Glastuinbouwgebied Tangbroek’ in Baarlo, Peel en MaasInhoud bestemmingsplanTermijn van inzageInzien bestemmingsplanIndienen zienswijzeVragen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Tangbroek” ter inzage ligt. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied. Het plangebied van het bestemmingsplan ligt ten noorden van de kern Baarlo. Het bestemmingsplan voorziet hoofdzakelijk in de nieuwvestiging en uitbreiding van glastuinbouwbedrijven. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 4 juli 2013 tot en met 14 augustus 2013. Het ontwerp bestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar: • Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.1894.BPL0067-ON01 • Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl -> Inwoners -> Wonen en leven -> Bouwen en wonen -> Bestemmingsplannen • Een papieren versie van het bestemmingsplan ligt in het gemeentehuis, bij de publieksbalie ter inzage. Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met de behandelend ambtenaar, de heer W. Vermeulen. Voor meer informatie neemt u contact op met de heer W. Vermeulen of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.

Unknown

 Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Baarlo. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.