STAATSCOURANTMER-beoordelingsbesluit Baarlo 6 te Baarlo, SteenwijkerlandWet Milieubeheer

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Steenwijkerland

Geplaatst op Lokaalnieuwsbaarlo.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen baarlo
  2. STAATSCOURANTMER-beoordelingsbesluit Baarlo 6 te Baarlo, SteenwijkerlandWet Milieubeheer

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenwijkerland hebben op 15 februari 2013 een aanmeldingsnotitie ontvangen van VOF Melkveebedrijf De Boer. De inrichtinghouder is voornemens om een melkrundveehouderij te wijzigen en uit te breiden op het perceel Baarlo 6 te Baarlo. Ingevolge artikel 7.2 van de Wet milieubeheer en categorie 14 van bijlage D van het Besluit milieu-effectrapportage is deze voorgenomen activiteit MER-beoordelingsplichtig. Een MER moet worden opgesteld indien sprake is van een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Daarbij dient, aldus artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer, rekening te worden gehouden met: a. de kenmerken van de activiteit; b. de plaats van de voorgenomen activiteit; c. de kenmerken van mogelijke effecten op het milieu. Na toetsing van de voorgenomen activiteit heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenwijkerland op 9 april 2013 besloten dat VOF Melkveebedrijf De Boer voor de activiteit geen milieueffectrapport hoeft op te stellen. Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 24 april 2013 gedurende zes weken ter inzage, tijdens de openingstijden bij de afdeling Inwoners en Ondernemers in het Gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk. Desgewenst kan op de afdeling een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Gelet op het bepaalde in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is de beoordeling een voorbereidingsbeslissing voor de nog in te dienen aanvraag om omgevingsvergunning. Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan geen bezwaar worden gemaakt. In een later stadium kunnen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerp-besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning. Daarbij kunt u uw eventuele bezwaren tegen de voorbereidingsbeslissing aangeven. Deze zullen bij de beoordeling van de zienswijzen worden betrokken.

Unknown

 Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Baarlo. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.