STAATSCOURANTKennisgeving ontwerpbeschikking Wabo Baarlo, Baarlo 6, SteenwijkerlandReageren?

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Steenwijkerland

Geplaatst op Lokaalnieuwsbaarlo.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen baarlo
  2. STAATSCOURANTKennisgeving ontwerpbeschikking Wabo Baarlo, Baarlo 6, SteenwijkerlandReageren?

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning te verlenen voor locatie: Baarlo, 8372VJ Baarlo 6 voor: bouwen van een nieuwe ligboxenstal. De stukken liggen van 19 maart 2014 t/m 29 april 2014 ter inzage in het gemeentehuis,Vendelweg 1 in Steenwijk (tijdens openingstijden). T/m 29 april 2014 kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze over dit voornemen naar voren brengen. De zienswijze richt u aan: burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

Unknown

 Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Baarlo. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.