GEMEENTEBLADverleende omgevingsvergunning Braamhorst 1G t/m 1I te Baarlo

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsbaarlo.nl op: 20-12-2023

  1. Bekendmakingen Baarlo
  2. GEMEENTEBLADverleende omgevingsvergunning Braamhorst 1G t/m 1I te Baarlo

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente Peel en Maas heeft op 19 december 2023 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van zorgwoningen en appartementen op locatie Braamhorst 1G t/m 1l te Baarlo. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 18942673033. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:•Bouw•Handelen in strijd met regels bestemmingsplanHet plan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het vastgestelde bestemmingsplan is: IMRO-code NL.IMRO.1894.OMG0155.Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 december 2023 gedurende 6 weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. Wilt u deze inzien dan dient u hiervoor een afspraak te maken met de medewerkers van de Frontoffice van team Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid.Bent u het niet eens met dit besluit?Dan kunt u in beroep gaan. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door.Als we er niet uitkomen, kunt u een gemotiveerd en ondertekend beroepschrift indienen bij de rechtbank in Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 20 december 2023 en bedraagt 6 weken. Zorg ervoor dat u het beroepschrift binnen de beroepstermijn indient.Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij de rechtbank Roermond via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de hiervoor genoemde site voor de precieze voorwaarden.Meer informatie?Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.

Unknown

 Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Lokaalnieuwsbaarlo.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Baarlo. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.